Úprava a změkčení vody

Budoucnost ukazuje, že je potřeba věnovat se úpravě vody komplexně.

Kvalita vody studniční i vody z vodovodu není vždy úplně optimální, a také nebývá stejná, proto je někdy potřeba vodu ještě dále upravovat.

* Konkrétní úprava vody by měla být navrhována podle jejího rozboru a údajů o spotřebě a potřebě. Návrhy od stolu bez znalosti dalších důležitých parametrů vody jsou nebezpečné a mohou Vám v budoucnosti způsobovat problémy.

* Myslete na to, že voda je strategická surovina a zaslouží si Vaši pozornost! Přece jen ji všichni pijeme!

* Co se týká změkčení vody, odstraní se z ní jen vápník a hořčík. Tedy přesněji - ionty vápníku a hořčíku jsou nahrazeny ionty sodíku. Všechno ostatní zůstává ve vodě zachováno. Pokud jsou však ve vodě přítomny jiné nežádoucí látky, tak dalšími zařízeními na úpravu vody lze vodu upravit tak, aby odpovídala současné platné normě.

Vápník a hořčík je tedy nahrazen sodíkem (Na), my Vás však můžeme ujistit, že po změkčení vody není obsah sodíku ani chloridů ve vodě nijak významně zvýšen.

Jako důkaz přikládáme rozbor brněnské vody po změkčení, kde je množství sodíku a chloridů v normě.